keyboard_arrow_right Dodaj Ofertę
keyboard_arrow_right Zaloguj się
keyboard_arrow_right Zarejestruj się
keyboard_arrow_right Strona główna
keyboard_arrow_right Przemysł
keyboard_arrow_right Szukaj
keyboard_arrow_right Sprzedać

Polityka Prywatności

Nasza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana i opublikowana 26 czerwca 2019 roku. Reguluje ona warunki ochrony prywatności naszej strony internetowej, znajdującej się pod adresem http://www.Sales-machinery.com, subdomeny oraz wszelkie związane z nimi aplikacje internetowe i mobilne (zwane łącznie "stroną internetową"), będące własnością i zarządzane przez S-Machinery Ltd. ("strona"). Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w naszej Polityce Prywatności, mają znaczenie określone w naszych Warunkach Użytkowania.
Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, aby umożliwić Państwu zrozumienie, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy oraz wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Używamy Państwa danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia i ulepszenia strony internetowej. Korzystając z witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach, dostępnych pod adresem http://www.Sales-machinery.com. Poniżej przedstawiono w zarysie naszą politykę prywatności.
Przed lub w trakcie zbierania danych osobowych, będziemy określać cele, dla których informacje są zbierane.
Będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu spełnienia tych celów określonych przez nas i dla innych zgodnych celów, chyba że uzyskamy zgodę osoby zainteresowanej lub zgodnie z wymogami prawa.
Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.
Dane osobowe będziemy zbierać w sposób zgodny z prawem i uczciwy oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą zainteresowanej osoby fizycznej.
Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których mają być użyte, i w zakresie niezbędnym do tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.
Będziemy chronić dane osobowe za pomocą rozsądnych środków bezpieczeństwa przed ich utratą lub kradzieżą, jak również nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.
Udostępnimy klientom informacje na temat naszej polityki i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.
Twoja prywatność
S-Machinery Ltd. przestrzega wszystkich wymogów prawnych w celu ochrony Państwa prywatności. Nasza polityka prywatności jest prawnym oświadczeniem, które wyjaśnia, w jaki sposób możemy zbierać od Państwa informacje, jak możemy je udostępniać oraz jak mogą Państwo ograniczyć nasze udostępnianie Państwa informacji. Oferowane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku podania przez użytkownika danych osobowych z określonego powodu możemy je wykorzystać w związku z powodem, dla którego zostały one podane. Na przykład, informacje o rejestracji przesłane podczas rozwijania konta mogą być wykorzystane do zaproponowania Ci produktów na podstawie wcześniejszych zakupów. Możemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe w celu oferowania dostępu do usług w ramach Witryny i monitorowania korzystania z tych usług. S-Machinery Ltd może również wykorzystać Państwa dane osobowe i różne inne nieidentyfikowalne informacje zebrane za pośrednictwem strony internetowej, aby pomóc nam w ulepszeniu materiałów i funkcjonalności strony, aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników i poprawić nasze usługi. W naszej Polityce Prywatności znajdują się terminy pisane wielką literą. Terminy te mają znaczenie zgodne z opisem w sekcji Definicje poniżej.
 
 
Definicje .
"Dane nieosobowe" to informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika i które zbieramy automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową za pomocą przeglądarki internetowej. Mogą to być również informacje ogólnodostępne, które są dzielone między użytkownikiem a innymi osobami.
"Dane osobowe" to informacje niepubliczne, które można zidentyfikować i otrzymać w celu dostarczenia ich w ramach naszej Strony. Dane osobowe mogą obejmować takie informacje, jak imię i nazwisko, adres e-mail i inne powiązane informacje, które nam Państwo podają lub które uzyskujemy na Państwa temat.
 
 
Informacje, które gromadzimy
Ogólnie rzecz biorąc, kontrolują Państwo ilość i rodzaj informacji, które przekazują nam Państwo podczas korzystania z naszej strony internetowej.
Jako Odwiedzający, możesz przeglądać naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o naszej stronie. Jako Odwiedzający nie jesteś zobowiązany do podawania nam żadnych Danych Osobistych umożliwiających identyfikację.
Zebrane informacje komputerowe
Podczas korzystania z naszej Witryny Internetowej, automatycznie zbieramy pewne informacje o komputerze poprzez interakcję telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej z naszą Witryną. Takie informacje są zazwyczaj uważane za informacje inne niż dane osobowe. Zbieramy również następujące informacje:
Pliki cookie .
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki "cookie" do identyfikacji obszarów naszej strony internetowej, które zostały odwiedzone przez użytkownika. Plik "cookie" to niewielka część danych przechowywana na komputerze lub urządzeniu przenośnym przez przeglądarkę internetową użytkownika. Pliki cookie służą do personalizacji treści, które użytkownik widzi na naszej stronie internetowej. Większość przeglądarek internetowych można ustawić tak, aby wyłączyć obsługę Plików Cookie. Jeśli jednak wyłączysz obsługę Plików Cookie, możesz nie być w stanie uzyskać prawidłowego lub całkowitego dostępu do funkcjonalności naszej Strony. Nigdy nie umieszczamy w Plikach Cookie informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.
Informacje Geograficzne
Podczas korzystania z aplikacji mobilnej możemy korzystać z technologii GPS (lub innej podobnej technologii) w celu określenia aktualnej lokalizacji użytkownika, aby określić miasto, w którym się znajduje i wyświetlić informacje wraz z odpowiednimi danymi lub reklamami. Firma SCEE nie będzie udostępniać aktualnej lokalizacji użytkownika innym użytkownikom lub partnerom. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy wykorzystywali jego lokalizację do celów określonych powyżej, powinien wyłączyć usługi lokalizacyjne dla aplikacji mobilnej znajdującej się w ustawieniach jego konta lub w ustawieniach telefonu komórkowego i/lub w aplikacji mobilnej.
Informacje automatyczne
Automatycznie otrzymujemy informacje z Twojej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Informacje te obejmują nazwę strony internetowej, z której użytkownik wszedł na naszą stronę, jeśli taka istnieje, a także nazwę strony internetowej, na którą kieruje się w momencie opuszczenia naszej strony. Informacje te obejmują również adres IP komputera/serwera proxy, którego używasz do uzyskania dostępu do Internetu, nazwę dostawcy strony internetowej, typ przeglądarki internetowej, typ urządzenia przenośnego i system operacyjny komputera. Używamy wszystkich tych informacji do analizy trendów wśród naszych użytkowników, aby pomóc w ulepszaniu naszej strony internetowej. 
Dane dziennika
Podobnie jak wielu operatorów witryn internetowych, zbieramy informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową ("Dane logowania"). Te Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Witryny, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach oraz inne statystyki.
Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie prywatności dzieci w Internecie (Child's Online Privacy Security Act), żaden operator Witryny nie może wymagać, jako warunku zaangażowania się w daną czynność, aby dziecko poniżej 13 roku życia ujawniło więcej szczegółów niż jest to racjonalnie wymagane. S-Machinery Ltd stosuje się do tego wymogu. S-Machinery Ltd. po prostu zbiera informacje dobrowolnie oferowane; żadne informacje nie są zbierane w sposób bierny. dzieci poniżej 13 roku życia mogą przesyłać tylko swój adres e-mail podczas wysyłania do nas wiadomości w naszym obszarze "Kontakt". S-Machinery Ltd wykorzystuje ten adres e-mail do odpowiedzi na jednorazowe żądanie dziecka poniżej 13 roku życia, a następnie usuwa ten adres e-mail. W przypadku gdy S-Machinery Ltd zbiera i przechowuje dane osobowe odnoszące się do dziecka poniżej 13 roku życia, rodzic może wysłać do nas wiadomość e-mail w celu przejrzenia, zmiany i/lub usunięcia takich informacji, jak również w celu umożliwienia dodatkowego zbierania lub wykorzystania danych dziecka.
 
 
Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku
Informacje, które otrzymujemy od Państwa, wykorzystujemy w następujący sposób:
Dostosowywanie naszej strony internetowej
Podane nam przez Państwa dane osobowe mogą zostać wykorzystane wraz z wszelkimi otrzymanymi informacjami komputerowymi w celu dostosowania naszej Strony Internetowej do Państwa potrzeb.
Udostępnianie informacji podmiotom stowarzyszonym i innym stronom trzecim
Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy informacji umożliwiających identyfikację użytkownika osobom trzecim w celach marketingowych. Możemy przekazywać Państwa Dane Osobiste podmiotom powiązanym, które świadczą na naszą rzecz usługi w odniesieniu do naszej strony internetowej (tj. procesory płatności, firmy hostingowe, itp.); takie podmioty powiązane otrzymają jedynie informacje niezbędne do świadczenia odpowiednich usług i będą zobowiązane do przestrzegania umów o zachowaniu poufności ograniczających wykorzystanie takich informacji.
Agregacja danych
Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia i wykorzystywania wszelkich danych nieosobowych zebranych w wyniku korzystania z naszej strony internetowej oraz do gromadzenia takich danych w celu prowadzenia wewnętrznych analiz, które udoskonalają naszą stronę internetową i usługi, a także w celu wykorzystania lub odsprzedaży innym podmiotom. W żadnym momencie Państwa Dane Osobowe nie są uwzględniane w takich zestawieniach danych.
Wymagane prawem udostępnianie informacji
Możemy być prawnie zobowiązani do ujawnienia Państwa Informacji Identyfikujących Osobiste, jeśli takie ujawnienie jest (a) wymagane przez wezwanie sądowe, prawo lub inne procedury prawne; (b) niezbędne do pomocy funkcjonariuszom organów ścigania lub rządowym organom ścigania; (c) niezbędne do zbadania naruszeń lub innego rodzaju egzekwowania naszych Warunków Prawnych; (d) niezbędne do ochrony nas przed działaniami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, w tym Państwa i/lub innych Członków; i/lub (e) niezbędne do ochrony praw, własności osobistej/nieruchomości lub bezpieczeństwa osobistego S-Machinery Ltd, naszych Użytkowników, pracowników i podmiotów stowarzyszonych.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani żadna metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać akceptowanych przez rynek środków do ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Stosujemy praktyczne środki ochrony przed utratą, nadużyciem i modyfikacją danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą. Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych i zawsze wysyłane za pomocą szyfrowanej metody SSL, gdy jest ona obsługiwana przez przeglądarkę internetową. Żadna transmisja internetowa ani mailowa nie jest nigdy całkowicie chroniona ani też żadna pomyłka nie jest bezpłatna. Na przykład, poczta elektroniczna wysyłana na lub z Witryny może nie być chroniona. Musisz zachować wyjątkową ostrożność przy podejmowaniu decyzji, jakie informacje wysyłasz do nas za pomocą poczty elektronicznej. Zobacz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie twoich danych osobowych tutaj.
Aktualizacje polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Z Polityką Prywatności należy się często zapoznawać. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce, możemy powiadomić Państwa o tym fakcie na naszej Stronie Internetowej, w blogu, pocztą elektroniczną lub w inny określony przez nas sposób. Metoda, którą wybraliśmy, jest według naszego uznania. Na początku niniejszej Polityki prywatności zmienimy również datę "Ostatniej aktualizacji". Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas do naszej Polityki Prywatności obowiązują od tej ostatniej daty i zastępują wszelkie wcześniejsze Zasady Prywatności.
Pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub niniejszej Polityki prywatności
Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia ochrony i utrzymania poufności danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub niniejszej Polityki, prosimy o kontakt.