keyboard_arrow_right Dodaj Ofertę
keyboard_arrow_right Zaloguj się
keyboard_arrow_right Zarejestruj się
keyboard_arrow_right Strona główna
keyboard_arrow_right Przemysł
keyboard_arrow_right Szukaj
keyboard_arrow_right Sprzedać

Zasady i Warunki


Witamy w S-Machinery Ltd („Serwis”). Podczas przeglądania lub korzystania z Usługi znajdującej się pod adresem: http://www.Sales-machinery.pl obowiązują następujące Warunki użytkowania. Przeczytaj uważnie następujące warunki. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Firma szanuje prywatność użytkowników Serwisu. Zapoznaj się z Polityką prywatności firmy, która wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje dotyczące Twojej prywatności. Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi lub z niej korzystasz, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności.

REJESTRACJA: ZASADY POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA I KORZYSTANIA Z „USŁUGI”

Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby zarejestrować się i korzystać z Usługi.

Jeśli jesteś użytkownikiem, który zarejestruje się w Usłudze, utworzy spersonalizowane konto, które będzie zawierało unikalną nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do Usługi i odbieranie wiadomości od Firmy. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła i / lub konta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, straty lub szkody wynikające z nieuprawnionego użycia nazwy członka, hasła i / lub konta.

 

Rejestracja (indywidualna) - Aktywacja profilu wymaga zatwierdzenia poprzez potwierdzenie linku w e-mailu, przesłanego przy pierwszym wprowadzeniu informacji kontaktowych. Konto jest zatwierdzane dopiero po potwierdzeniu przez użytkownika.

Rejestracja (osoba prawna) - każdy dealer otrzyma telefon od naszego administratora w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych w celu potwierdzenia i weryfikacji. W przypadku braku kontaktu podczas okresowej rozmowy telefonicznej SM ma prawo zamknąć konto.

NIEAKTYWNE KONTO UŻYTKOWNIKA:

O ile nie masz prawa do zwrotu środków, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia i usunięcia twojego bezpłatnego konta, jeśli nie zalogowałeś się na nim przez okres dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy. W rezultacie Twoje stosunki umowne z nami zostaną anulowane i nie będziesz już mógł korzystać z usuniętego konta. Usuniemy konto po 30 (trzydziestu) dniach na adres e-mail podany podczas rejestracji, co pozwoli ci wskazać, że chcesz kontynuować korzystanie z konta. Nasze prawo do usunięcia danych pozostawi Cię bez wpływu na Twoje prawo do ponownej rejestracji na bezpłatnym koncie, jeśli chcesz skorzystać z naszej usługi w przyszłości

 

OGRANICZENIA WYKORZYSTANIA:

Zgoda użytkownika na korzystanie z witryny jest uzależniona od następujących ograniczeń użytkowania i ograniczeń: Użytkownik zgadza się, że w żadnym wypadku nie będzie:

• zamieszczać wszelkich informacji, które są obelżywe, grożące, obsceniczne, zniesławiające, zniesławiające lub rasistowskie, seksualne, religijne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia i obraźliwe;

• korzystać z usługi w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu lub w celu promowania nielegalnych działań;

• próbować, nękać, wykorzystywać lub krzywdzić inną osobę lub grupę;

• korzystać z konta innego użytkownika bez pozwolenia;

• podawać fałszywe lub niedokładne informacje podczas rejestracji konta;

• zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu;

• korzystać z systemu w sposób zautomatyzowany lub podejmować wszelkie działania, które uznamy za narzucające lub potencjalnie powodujące nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszych serwerów lub infrastruktury sieci;

• omijać nagłówki wykluczania robotów lub inne środki, które podejmujemy w celu ograniczenia dostępu do Usługi lub korzystania z dowolnego oprogramowania, technologii lub urządzenia do zeskrobywania, pająka lub indeksowania Usługi lub zbierania lub manipulacji danymi;

• lub publikować lub umieszczać linki do złośliwych treści mających na celu uszkodzenie lub zakłócenia przeglądarki lub komputera innego użytkownika.

 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA I POSTĘPOWANIA:

Tworząc własne spersonalizowane konto, możesz je udostępnić („Treści użytkownika”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika, które publikuje, przesyła, łączy lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Usługi. Zgadzasz się, że działamy wyłącznie jako pasywny kanał dystrybucji online i publikacji treści użytkownika. Firma zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia Treści użytkownika z Usługi według własnego uznania.

Poniższe zasady dotyczą treści użytkownika. Przesyłając i przesyłając dowolną treść użytkownika podczas korzystania z Usługi, zgadzasz się, co następuje:

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje konto i aktywność, która ma miejsce po zalogowaniu się na konto lub podczas korzystania z niego;

Nie będziesz publikować informacji, które są złośliwe, fałszywe lub niedokładne;

Nie będziesz przesyłać treści chronionych prawem autorskim lub zastrzeżonych prawami własności osób trzecich, w tym prywatnością, reklamą, tajemnicą handlową itp., Chyba że jesteś właścicielem takich praw lub nie masz odpowiedniego pozwolenia od ich prawowitego właściciela na konkretne przesłanie takich treści;

Niniejszym potwierdzasz, że mamy prawo do ustalenia, czy któreś z przesłanych przez ciebie Treści użytkownika jest odpowiednie i zgodne z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi, usuń wszelkie i / lub wszystkie przesłane przez Ciebie treści oraz zlikwiduj konto bez uprzedniego powiadomienia.

Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelka odpowiedzialność, utrata lub uszkodzenie, które wystąpią w wyniku korzystania z treści użytkownika, które udostępniasz lub do których uzyskujesz dostęp poprzez korzystanie z Usługi, ponosi wyłącznie twoja odpowiedzialność.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za publiczne wyświetlanie lub niewłaściwe wykorzystanie treści użytkownika. Firma nie dokonuje wstępnej kontroli ani nie monitoruje całej zawartości użytkownika. Jednak według naszego uznania, my lub technologia, którą stosujemy, możemy monitorować i / lub rejestrować twoje interakcje z Usługą.

 

OGRANICZENIE I ROZWIĄZANIE USŁUG

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że SM może okresowo określać limity korzystania z Usługi, w tym maksymalną liczbę dni, w których treść będzie przechowywana przez Usługę, maksymalną liczbę i rozmiar Publikacji, wiadomości e-mail , wiadomości lub inne treści, które mogą być przesyłane lub przechowywane przez Usługę oraz częstotliwość, z jaką można uzyskać dostęp do Usługi lub portalu reklamowego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że SM nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie treści utrzymywanych lub dostarczanych za pośrednictwem portalu reklamowego lub Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że SM zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia Usługi (lub dowolnej jej części) za powiadomieniem lub bez niego oraz że SM nie będzie ponosić wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za taką zmianę, zawieszenie lub wypowiedzenie Usługi.

 

SM może dostarczyć przetłumaczoną angielską wersję Regulaminu we wszystkich językach, w razie potrzeby wymienionych na platformie. Rozumiesz i zgadzasz się, że każde tłumaczenie warunków na inne języki może być dostarczone tylko dla twojej wygody i że wersja angielska reguluje warunki twojej relacji z SM. Ponadto, jeśli występują rozbieżności między angielską wersją warunków a jakimkolwiek tłumaczeniem, wersja angielska warunków ma pierwszeństwo.

SZYBKA USŁUGA DLA UŻYTKOWNIKA:

Zapytania i pytania użytkowników dotyczące różnych problemów będą przekazywane przez SM tak szybko, jak to możliwe. Możesz przesłać swoje zapytanie na portalu internetowym, aw ciągu kilku dni na twoje zapytanie zostanie udzielona odpowiedź.

 

ZASTRZEŻENIE TREŚCI ONLINE

Opinie, porady, oświadczenia, oferty lub inne informacje lub treści udostępniane za pośrednictwem Usługi, ale nie bezpośrednio przez Firmę, należą do ich odpowiednich autorów i nie należy się na nich opierać. Tylko tacy autorzy są odpowiedzialni za takie treści. Firma nie gwarantuje dokładności, kompletności ani użyteczności jakichkolwiek informacji w Usłudze i nie przyjmuje ani nie popiera, ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń stron innych niż Spółka. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika, które Ty lub jakikolwiek inny użytkownik lub strona trzecia publikuje lub wysyła za pośrednictwem Usługi. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach lub innych treściach publikowanych w Serwisie lub przekazywanych użytkownikom. Chociaż Firma dąży do egzekwowania niniejszych warunków użytkowania, użytkownik może być narażony na niedokładne lub budzące zastrzeżenia treści użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, monitorowania materiałów opublikowanych w ogólnodostępnych obszarach serwisu lub ograniczenia lub odmowy dostępu użytkownika do Usługi lub podjęcia innych odpowiednich działań, jeśli użytkownik naruszy niniejsze Warunki użytkowania lub zaangażuje się w wszelkie działania, które naruszają prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu lub które uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, obraźliwe, szkodliwe lub złośliwe. Firma ma prawo usunąć wszelkie takie materiały, które w jej wyłącznej opinii naruszają lub rzekomo naruszają prawo lub niniejszą umowę lub mogą być obraźliwe lub mogą naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu użytkowników lub inne. Nieautoryzowane użycie może skutkować wszczęciem postępowania karnego i / lub cywilnego zgodnie z prawem. Jeśli dowiesz się o niewłaściwym korzystaniu z naszej Usługi, skontaktuj się z nami pod adresem http://www.Sales-machinery.pl

 

OPCJE PROMOCJI

Zamieszczając reklamę za pośrednictwem naszej „usługi”, zgadzasz się, że może być wyświetlana na innych stronach internetowych należących do SM lub lokalnych witrynach, portalach reklamowych i / lub platformach oraz oświadczasz, że relacje między tobą a właścicielem takich innych witryn, reklama portale i / lub platformy podlegają warunkom użytkowania i zasadom danej strony trzeciej. W żadnych transakcjach do SM za pośrednictwem systemu PayPal lub podobnych podmiotów nie ponosimy odpowiedzialności za żadne przesłane środki. SM nie będzie zaangażowany w takie transakcje. Korzystając z niniejszych OW, potwierdzasz i zgadzasz się, że SM nie bierze udziału w takich transakcjach, nie ma kontroli nad jakimkolwiek elementem takich transakcji i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej ze stron w związku z takimi transakcjami. Po opłaceniu dowolnego kanału na koncie firmowym zostanie wystawiona faktura i dodatkowy podatek VAT, jeśli to konieczne.

Status „Premium” - z dodatkowymi kosztami za okres, ważny 10 (dziesięć) dni.

 „Najwyższy status” - z dodatkowym kosztem za okres ważny 30 (trzydzieści) dni.

Publikuj reklamy bez dodatkowych kosztów do 3 (trzech) sztuk z aktywnym statusem.

 

Rejestracja w portalu reklamowym jako użytkownik jest całkowicie darmowa. Korzystając z „usługi” zobaczysz oferty, możesz skontaktować się ze sprzedawcami lub wysłać zapytanie. Publikacja poszczególnych reklam lub banerów w portalu reklamowym i za pośrednictwem „usługi” stanowi dodatkową płatną usługę w SM. Opłaty pobierane za opublikowane reklamy ustalane są zgodnie z aktualnym cennikiem. O ile nie uzgodniono inaczej, publikacja reklamy zawsze zależy od zaliczki na poczet opłaty za reklamę. Reklamy są zawsze opłacane przelewem bankowym. Żadna reklama nie zostanie opublikowana, dopóki nie zostanie w pełni opłacona. Klienci kontraktowi, którzy oferują swoje (używane) ciężkie pojazdy i / lub maszyny, otrzymają faktury zgodnie z cennikami lub umową z klientem.

 

Wszelkie opłaty uiszczone na podstawie niniejszej Umowy nie podlegają zwrotowi w przypadku usunięcia jakichkolwiek treści z „usługi” z powodu naruszenia niniejszych warunków lub z jakiegokolwiek innego powodu niezależnego od SM. Ponadto kwoty za niewykorzystany limit i kredyty nie podlegają zwrotowi.

 

W przypadku przedpłaty za pakiet i jeśli zajdzie potrzeba planu aktualizacji, będzie można zaktualizować go o wyższą, suma wartości oryginału zostanie zachowana.

SM jest portalem reklamowym i działa jako miejsce, aby umożliwić wszystkim użytkownikom, którzy przestrzegają niniejszych warunków, oferowanie, sprzedaż, kupno i wynajem (używanych) ciężkich pojazdów i maszyn opublikowanych na platformie reklamowej. SM nie ponosi odpowiedzialności za stan lub pochodzenie sprzętu i nie przyjmuje żadnych gwarancji ani usług pogwarancyjnych towarów. Akceptując niniejsze Warunki, oświadczasz, że korzystasz z Usługi i platformy reklamowej na własne ryzyko i odpowiedzialność. SM nie otrzymuje prowizji od sprzedaży lub wynajmu którejkolwiek z opublikowanych reklam, nie ma kontroli nad jakimkolwiek etapem wstępnych negocjacji do czasu finalizacji transakcji iw tym sensie nie przyjmuje odpowiedzialności za jej poprawność i lojalność kupujących lub sprzedających .

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że SM nie ponosi odpowiedzialności za interakcje z organizacjami i / lub osobami fizycznymi w portalu reklamowym lub za pośrednictwem Usługi. Wszelkie płatności i dostawy towarów i usług oraz wszelkie inne warunki gwarancji lub oświadczeń odnoszące się do wszelkich interakcji, jakie możesz mieć z innymi organizacjami i / lub osobami, są wyłącznie między tobą a takimi organizacjami i / lub osobami. Zgadzasz się i potwierdzasz, że SM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takich transakcji lub interakcji. W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników zwalniasz SM, jej pracowników, agentów i przedstawicieli z wszelkich roszczeń.

SM zapewnia Ci ograniczone, tymczasowe, niewyłączne prawo do dostępu i korzystania z Usługi do użytku osobistego. Niniejsza licencja, o której tu mowa, nie obejmuje reklam ani odniesień do list ofert, takich jak domy na sprzedaż, praca, usługi lub usługodawcy w celu sklasyfikowania ofert lub przekierowania na inne konkurujące strony. Prawo do korzystania z Usługi nie pozwala na korzystanie ze strony reklamowej ani dostarczanie hiperłączy do innych stron materiałów innych niż publikacja używanego sprzętu w Serwisie (na przykład do użytku na osobistych blogach lub innych osobistych lub publicznych mediach internetowych , a także konkurencyjnych witryn). SM może ograniczyć liczbę postów wyświetlanych na platformie lub zablokować profil reklamy. Korzystanie z Usługi poza zakresem uprawnień dostępu określonych w niniejszych warunkach powoduje natychmiastowe zakończenie wszelkich pozwoleń lub licencji udzielonych w niniejszym dokumencie. Aby gromadzić, agregować, kopiować, powielać, wyświetlać lub wykorzystywać dane dotyczące usługi lub jakichkolwiek treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi do innych celów (w tym celów komercyjnych) nieokreślonych w niniejszym dokumencie, należy najpierw uzyskać zgodę od SM.

 

LINKI DO INNYCH STRON I / LUB MATERIAŁÓW

W ramach Usługi Firma może udostępniać Ci wygodne linki do stron internetowych osób trzecich („Strony osób trzecich”), a także treści lub elementów należących lub pochodzących od stron trzecich („Aplikacje stron trzecich, Oprogramowanie lub treść ”). Linki te są udostępniane dzięki uprzejmości subskrybentom usługi. Firma nie ma kontroli nad witrynami stron trzecich i aplikacjami osób trzecich, oprogramowaniem lub treściami ani promocjami, materiałami, informacjami, towarami lub usługami dostępnymi na tych stronach osób trzecich lub aplikacjami osób trzecich, oprogramowaniem lub treściami. Takie witryny osób trzecich oraz aplikacje stron trzecich, oprogramowanie lub treści nie są badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności przez firmę, a firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek strony osób trzecich dostępne za pośrednictwem witryny lub aplikacji osób trzecich , Oprogramowanie lub Treść zamieszczona na, dostępna za pośrednictwem lub instalowana z Witryny, w tym zawartość, dokładność, obraźliwość, opinie, niezawodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady lub zawarte w Witrynach Stron trzecich lub Aplikacjach, Oprogramowaniu lub Treści Stron trzecich. Włączenie, linkowanie lub zezwalanie na użycie lub instalację jakiejkolwiek Witryny strony trzeciej lub jakichkolwiek Aplikacji, oprogramowania lub treści stron trzecich nie oznacza ich zgody ani poparcia przez Firmę. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn Stron Trzecich lub użyć lub zainstalować dowolne Aplikacje, Oprogramowanie lub Treści Stron Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że nasze warunki i zasady już nie obowiązują.

Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny, do której nawigujesz z Witryny lub związanymi z aplikacjami, których używasz lub instalujesz z tej witryny.

SKARGI DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I AGENT PRAW AUTORSKICH

(a) Rozwiązanie powtarzających się kont naruszających prawo. Firma szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi użytkowników o to samo. Firma przyjęła i wdrożyła zasady, które przewidują zakończenie w odpowiednich okolicznościach użytkowników usługi, którzy wielokrotnie naruszają prawo. Firma może zakończyć dostęp dla uczestników lub użytkowników, którzy często powtarzają lub chronią treści osób trzecich bez niezbędnych praw i uprawnienia.

(b) Powiadomienia o zdejmowaniu. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i uważasz, że w dobrej wierze, że jakiekolwiek materiały dostarczone w Serwisie naruszają twoje prawa autorskie, możesz przesłać powiadomienie zgodnie z wysłaniem następujących informacji na piśmie do wyznaczonego przedstawiciela ds. Praw autorskich w firmie S -Machinery Ltd:

1. Data powiadomienia;

2. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone;

3. Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub w przypadku odzyskania wielu dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej za pomocą jednego powiadomienia, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie;

4. Opis materiału, który rzekomo narusza lub ma być przedmiotem naruszenia, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania takiej pracy;

5. Informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i / lub adres e-mail;

6. Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że wykorzystanie materiałów w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i

7. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone. (c) Roszczenia wzajemne. Jeśli uważasz, że Twoje Treści użytkownika, które zostały usunięte z Witryny, nie naruszają zasad lub że masz upoważnienie właściciela praw autorskich, przedstawiciela właściciela praw autorskich lub zgodnie z prawem, do publikowania i używania treści w Treści użytkownika , możesz wysłać roszczenie wzajemne zawierające następujące informacje do naszego agenta ds. praw autorskich, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej:

1. Twój podpis fizyczny lub elektroniczny;

2. Opis treści, która została usunięta, oraz miejsce, w którym treść pojawiła się przed jej usunięciem;

3. Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że treść została usunięta w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji treści;

4. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, oświadczenie, że zgadzasz się z prawem EU oraz oświadczenie, że zaakceptujesz obsługę procesu od osoby, która powiadomiła o domniemanym naruszeniu.

Jeśli agent ds. Praw autorskich otrzyma roszczenie wzajemne, Firma może wysłać kopię roszczenia wzajemnego do pierwotnej strony skarżącej, informując ją, że może przywrócić usuniętą treść w ciągu 10 dni roboczych. O ile właściciel praw autorskich nie wniesie powództwa o wydanie nakazu sądowego przeciwko dostawcy treści, członkowi lub użytkownikowi, usunięte treści mogą (według uznania Spółki) zostać przywrócone w Witrynie w ciągu 10 do 14 dni roboczych lub więcej po otrzymaniu roszczenia wzajemnego .

 

UDZIELENIE LICENCJI

Publikując dowolne Treści użytkownika za pośrednictwem Usługi, użytkownik wyraźnie udziela, a także oświadcza i gwarantuje, że ma prawo udzielić Spółce nieodpłatnej, podlicencjonowanej, zbywalnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na używać, powielać, modyfikować, publikować, wyświetlać informacje dotyczące, edytować, tłumaczyć, rozpowszechniać, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać i tworzyć dzieła pochodne od wszystkich takich Treści użytkownika oraz imienia i nazwiska, głosu i / lub podobieństwa zawartych w Treści użytkownika, w stosownych przypadkach, w całości lub w przekazie, oraz w dowolnej formie, w mediach lub technologiach, obecnie znanych lub opracowanych później, do użytku w związku z Usługą.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że my i nasi licencjodawcy zachowujemy własność wszystkich praw własności intelektualnej wszelkiego rodzaju związanych z Usługą, w tym odpowiednich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności. Inne nazwy produktów i firm wymienione w Usłudze mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

 

E-MAIL NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY DO PODANIA POWIADOMIENIA

Komunikacja dokonywana za pośrednictwem systemu poczty e-mail i wiadomości w ramach Usługi nie będzie stanowić zawiadomienia prawnego dla Firmy ani żadnego z jej przedstawicieli, pracowników, przedstawicieli lub przedstawicieli w żadnej sytuacji, w której zawiadomienie o Spółce jest wymagane na podstawie umowy lub jakiegokolwiek prawa lub regulacji.

 

ZGODA UŻYTKOWNIKA NA ODBIERANIE KOMUNIKACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Do celów umownych użytkownik (a) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od firmy w formie elektronicznej za pośrednictwem przesłanego adresu e-mail; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie Warunki użytkowania, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje przesyłane przez Spółkę drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, które taka korespondencja byłaby spełniona, gdyby były na piśmie. Powyższe nie wpływa na twoje prawa.

Możemy również używać Twojego adresu e-mail, aby wysyłać Ci inne wiadomości, w tym informacje o firmie i ofertach specjalnych. Użytkownik może zrezygnować z takiego adresu e-mail, zmieniając ustawienia konta lub wysyłając wiadomość e-mail do S-Machinery Ltd. Rezygnacja może uniemożliwić otrzymywanie wiadomości dotyczących firmy lub ofert specjalnych.

GWARANCJA

Usługa jest świadczona „w stanie, w jakim się znajduje”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie ograniczając powyższego, firma wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, dotyczących usługi, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, bezpieczeństwa, dokładności i nienaruszalności. Nie ograniczając powyższego, firma nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń, że dostęp do usługi lub jej działanie będą nieprzerwane lub wolne od błędów. ponosisz pełną odpowiedzialność i ryzyko strat wynikających z pobierania i / lub korzystania z plików, informacji, treści lub innych materiałów uzyskanych z usługi. niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenie się gwarancji, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania.

 

OGRANICZENIE SZKÓD; WYDANIE

w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku firma, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorzy lub pracownicy, ani jej licencjodawcy lub partnerzy nie będą ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za utratę zysków, wykorzystania lub danych, ani za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie , specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, niezależnie od tego, jakie wynikają z

(a) wykorzystanie, ujawnienie lub wyświetlanie treści użytkownika;

(b) korzystanie lub niemożność korzystania z usługi;

(c) usługa ogólnie lub oprogramowanie lub systemy, które udostępniają usługę; lub

(d) wszelkie inne interakcje z firmą lub innym użytkownikiem usługi, niezależnie od tego, czy wynikają z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub innej teorii prawnej, oraz czy firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody , a nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy przedstawiony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego zasadniczego celu. niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenie się odpowiedzialności, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania. Jeśli masz spór z jednym lub większą liczbą użytkowników lub sprzedawcą produktu lub usługi, które przeglądasz za pomocą Usługi, zwalniasz nas (oraz naszych przedstawicieli, dyrektorów, agentów, spółki zależne, spółki joint venture i pracowników) od roszczeń, żądań i szkód (faktyczne i wynikowe) każdego rodzaju i natury, znane i nieznane, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z takimi sporami.

 

MODYFIKACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie i zaktualizujemy niniejsze Warunki użytkowania w przypadku takich zmian. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest od czasu do czasu sprawdzanie Witryny, aby zobaczyć wszelkie takie zmiany w Umowie. Kontynuując korzystanie z Witryny, wyrażasz zgodę na nasze zmiany niniejszych Warunków użytkowania. Powiadomimy Cię jednak o istotnych zmianach warunków, publikując powiadomienie na naszej stronie głównej i / lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji. Z tego dodatkowego powodu należy utrzymywać aktualne informacje kontaktowe i profilowe. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków lub zrzeczenie się praw Spółki na mocy niniejszej umowy nie będą ważne ani skuteczne, z wyjątkiem pisemnej umowy opatrzonej fizycznym podpisem funkcjonariusza Spółki. Żadne rzekome zrzeczenie się lub modyfikacja niniejszej Umowy przez Spółkę za pośrednictwem komunikacji telefonicznej lub e-mailowej nie będzie ważne.

DODATKOWE WARUNKI PŁATNOŚCI I KORZYSTANIA

Użytkownik nie może przekroczyć maksymalnej dozwolonej liczby reklam zgodnie z umową. W przypadku przekroczenia limitu w paczce, SM natychmiast powiadomi Cię i otrzymasz ofertę z odpowiednią ilością. Jeśli oferta nie spełnia twoich potrzeb, możesz poprosić o indywidualną. Usługi SM natychmiast wystawiają fakturę po aktywacji konta i muszą zostać zapłacone przed zaksięgowaniem zapasów. Faktury będą wysyłane co miesiąc od daty rozpoczęcia umowy.

Jeśli nie zapłacisz za zamówione zamówienie w ciągu trzydziestu (30) dni, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku płatności po upływie określonego czasu kwota zostanie obliczona tylko wtedy, gdy nie ma różnic w cenniku SM. W przeciwnym razie po anulowaniu zamówienia może zostać naliczona dodatkowa opłata lub zwrot pieniędzy. Po upływie minimalnego trzymiesięcznego okresu umowy umowa zostanie automatycznie przedłużona na pierwotnie uzgodniony okres. Masz prawo rozwiązać umowę zgodnie z niniejszym punktem.

 

SM zastrzega sobie prawo do zmiany opłat w dowolnym momencie po uprzednim powiadomieniu. Masz prawo rozwiązać umowę zgodnie z niniejszym punktem. Obie strony mogą rozwiązać umowę na piśmie po upływie trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Płatność za wszystkie usługi wykorzystane i zaakceptowane do daty wypowiedzenia jest obowiązkowa.

 

OGÓLNE WARUNKI

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część Umowy będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem. Pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i działaniu. Niewykonanie przez Firmę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się naszego prawa do egzekwowania takiego postanowienia. Nasze prawa wynikające z niniejszej Umowy zachowają ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Zgadzasz się, że każda przyczyna działania związana z twoją relacją ze Spółką lub wynikająca z niej musi rozpocząć się w ciągu JEDNEGO roku po naliczeniu przyczyny. W przeciwnym razie taka przyczyna działania zostanie trwale przedawniona. Niniejsze Warunki użytkowania i korzystanie z Witryny podlegają prawu EU bez względu na przepisy kolizyjne. Firma może cedować lub przekazywać niniejsze Warunki świadczenia usług i / lub Politykę prywatności Spółki, w całości lub w części, dowolnej osobie lub podmiotowi w dowolnym momencie za Twoją zgodą lub bez niej. Nie możesz cedować ani przekazywać żadnych praw ani obowiązków wynikających z Warunków świadczenia usług lub Polityki prywatności bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, a wszelkie nieautoryzowane cesje i delegacje są nieważne. potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi warunkami użytkowania, rozumiesz warunki użytkowania i będziesz związany tymi warunkami. ponadto potwierdzasz, że niniejsze warunki użytkowania wraz z polityką prywatności na stronie http: // www.sales-machinery.com stanowią kompletne i wyłączne oświadczenie umowy między nami i że zastępuje ona wszelkie propozycje lub wcześniejsze umowy ustne lub pisemne, oraz wszelka inna komunikacja między nami związana z przedmiotem niniejszej umowy.